Geen producten (0)

Algemene leveringsvoorwaarden & betalingsvoorwaarden GewoonWimpy.nl

Artikel 1: Definities
Onder ‘consument’ wordt in deze voorwaarden verstaan de koper en/of opdrachtgever, natuurlijk persoon,
die gebruik maakt van de goederen van deze webshop. 
De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten gesloten tussen de consument en GewoonWimpy.nl.

Artikel 2: Vooruitbetaling en Retouren
Vooruitbetalingen door de consument is 100% van de overeengekomen prijs. 
De overeenkomst tussen consument en T-Shirtmania is definitief 
nadat de bestelling is geplaatst en de betaling is afgerond.

B2B zendingen tussen 2 zakelijke partijen worden nooit retour genomen.
Dit is in de wet opgenomen.

Weet u niet zeker of het door u bestelde artikel het juiste is, vraag dan eerst een sample aan om teleurstellingen te voorkomen.


Artikel 3: Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die GewoonWimpy.nl
niet kan worden toegekend.

Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, 
noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.

Een product wat niet door de importeur aan GewoonWimpy.nl geleverd kan worden zal worden 
vervangen voor een soortgelijk product van minimaal dezelfde waarde.

Artikel 4: Afhalen
Afhalen is alleen mogelijk op afspraak bij ons magazijn te Leiden.

Artikel 5: Betaling
Het aan GewoonWimpy.nl verschuldigde bedrag dient bij het plaatsen van de
bestelling te worden voldaan. 

Betaling vindt plaats via de online betalingsmogelijkheden (i-Deal) die 
tijdens het bestelproces worden aangeboden, 
Bij afhalen kan contant of per pin betaald worden.

Artikel 6: Garantie en keuring
De geleverde goederen voldoen aan de normen die hiertoe door de Nederlandse overheid zijn vastgesteld.

Artikel 7: Gebreken; klachttermijnen
De consument is gehouden de gekochte goederen onmiddellijk bij ontvangst te inspecteren en 
eventueel te reclameren. 
Indien de consument reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname 
van gedane bestellingen bestaan.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
GewoonWimpy.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat 
de goederen na aflevering verkeerd worden gebruikt. 
goederen altijd gebruiken op de manier die op de verpakking is aangegeven.

Tevens is GewoonWimpy.nl niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat 
nadat consument de goederen na aflevering in gebruik heeft genomen of heeft bewerkt.
De aansprakelijkheid van GewoonWimpy.nl uit hoofde van de overeenkomst met de consument is beperkt 
tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat 
tot de overeengekomen prijs, doch in ieder geval tot een maximum van het orderbedrag 
of deze aansprakelijkheid door de verzekering van de importeur wordt gedekt.

Artikel 9: Toepasselijk recht bij geschillen
Alle geschillen ter zake van de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met 
GewoonWimpy.nl worden bij uitsluiting voorgelegd aan een bevoegde rechter.
Op de overeenkomst, de uitleg en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.
Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Artikel 10: Partiële nietigheid
Indien één of meerdere bepalingen uit de overeenkomst of de algemene voorwaarden nietig
dan wel ongeldig worden verklaard blijven de overige bepalingen van de overeenkomst en de 
algemene voorwaarden onverminderd tussen partijen van kracht.
Partijen verplichten zich er toe de nietige dan wel ongeldige bepaling(en) 
te vervangen door één of meerdere nieuwe bindende bepaling(en) op zodanige wijze dat 
de nieuwe bepaling(en) zo weinig mogelijk afwijk(t)(en) van de bepaling(en) die 
zij vervang(t)(en) daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de oorspronkelijke 
bedoeling van partijen.

Artikel 11: Diversen
Waardebonnen.

Aangekochte waardebonnen of kortingscoupons zijn alleen geldig in de webshop.

Artikel- en prijswijzigingen als gevolg van wettelijke regelingen of bepaling zijn voorbehouden.
De artikelen zijn niet op ware grootte afgebeeld.

Artikel 12: Privacy statement
GewoonWimpy.nl zal geen gebruik maken van de persoonlijke gegevens die via het 
bestelproces worden geregistreerd, tenzij de consument daartoe 
op enige wijze toestemming heeft gegeven.
Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 
Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Welke gegevens?
Tenzij je uitdrukkelijk daarom wordt gevraagd beperkt GewoonWimpy.nl zich alleen 
tot de registratie van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de 
afwikkeling van de bestelling, betaling en de communicatie met de consument. 
GewoonWimpy.nl draagt zorg voor een redelijke mate en vorm van beveiliging 
als bedoeld in art. 8 van de Wet Persoonsregistraties.

Wie hebben toegang tot de gegevens?
Toegang tot de registraties hebben uitsluitend die personen die hiertoe door 
GewoonWimpy.nl zijn aangewezen binnen het kader van de hun opgedragen taken.

Adreswijziging
Adreswijzigingen kunnen per e-mail via info@gewoonwimpy.nl worden doorgegeven, 
onder vermelding van je oude en nieuwe adres.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.